Archive for Sumipol : Tools Professional

สวัสดีปีใหม่ 2556 ครับ…

548733_3804888770654_587467389_n

Advertisements

ให้ความเห็น

พิธีรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025 (ISO/IEC17025:2005) ให้แก่บริษัท สุมิพล จำกัด…

   

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายชัยยง กฤตผลชัย มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด มอก.17025 (ISO/IEC17025:2005) ให้แก่ นายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพล จำกัด ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมาโดยมีผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี และ Mr. Etsuo Matsunaka ประธานบริษัท Mitutoyo Asia Pacific และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมาร่วมอย่างคับคั่ง Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

5 หน่วยงาน จับมือร่วมลงนาม โครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครู/อาจารย์ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการวัด…

   

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,บ.มิตูโตโย (ประเทศไทย)จำกัด,บ.สุมิพล จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5 ฝ่าย ในโครงการอบรมมาตรวิทยาวิทยาด้านมิติแก่ครู/อาจารย์ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนาม  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

5 หน่วยงาน ร่วมจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

ภาพจาก http://www.moe.go.th/websm/2010/nc/nc30.html

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในการแถลงข่าว 5 หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติ สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัดละเอียดชั้นนำของโลก “Mitutoyo” และ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติ สำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

พิธีลงนามพัฒนาทักษะด้านมาตรวิทยาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5 ฝ่าย ในโครงการการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือวัด “Mitutoyo” และ บริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติ สำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2553 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น