Archive for พฤศจิกายน, 2014

วันฉลองครอบครัว ACSR BAND 1986 ปีที่ 29

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรม เมเปิ้ล ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

ให้ความเห็น

กำหนดการจัดงาน วันครอบครับ ACSR BAND 1986 ปีที่ 29

29th Anni. ACSR BAND 86

เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ ร่วมงานฉลองวันครอบครัว ACSR BAND 1986 ปีที่ 29 ณ โรงแรมเมเปิ้ล ถนนศรีนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 15 พ.ย. 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ให้ความเห็น