Archive for ตุลาคม, 2014

คืนสู่เหย้า 27 ปี ACSR #0600

00200

สมาชิก ACSR BAND 1986 รุ่น 6 ร่วมงาน คืนสู่เหย้า 27 ปี ACSR #0600

ณ เรือนเพชรสุกี้ สาขา 2 ถ.ศรีนครินทร์ – 11 ต.ค. 57 –

Advertisements

ให้ความเห็น