5 หน่วยงาน จับมือร่วมลงนาม โครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครู/อาจารย์ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการวัด…

   

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,บ.มิตูโตโย (ประเทศไทย)จำกัด,บ.สุมิพล จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5 ฝ่าย ในโครงการอบรมมาตรวิทยาวิทยาด้านมิติแก่ครู/อาจารย์ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนาม  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คุณก้องศักดิ์ ยอดมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ การที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของระบบมาตรวิทยา ซึ่งเป็นวิทยาการเกี่ยวกับการวัดที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเพิ่มขีดการแข่งขันในระดับสากล ทั้งยังเป็นรากฐานในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

นับเป็นโอกาสอันดี ที่ 5 หน่วยงานได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องมือที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย  ซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างระบบมาตรวิทยาของชาติ รวมทั้งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง และยั่งยืน 

พล.อ.ต.เพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความร่วมมือในครั้งแรก เรื่อง การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติ สำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ของ 5 หน่วยงาน ซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา  ผลจากการจัดการแข่งขันที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่  ยังต้องได้รับความเอาใจใส่ในด้านความเข้าใจและทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้ง 5 หน่วยงาน จึงมีความเห็นที่จะร่วมมือจัดโครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครู/อาจารย์ระดับอาชีวศึกษาขึ้นทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผลการวัดได้รับความน่าเชื่อถือ และก่อให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศต่อไป

กำหนดการจัดฝึกอบรม 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง ตุลาคม ปี 2554 ตามภูมิภาค แบ่งเป็นภาคกลางด้านตะวันออกและภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันตก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี ภาคเหนือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ภาคใต้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี และจัดฝึกอบรมเป็นกรณีเฉพาะ 1 ครั้ง สำหรับบุคคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งทำหน้าที่ฝึกสอนงานด้านมาตรวิทยา โดยในช่วงสุดท้ายของโครงการ จะได้เชิญตัวแทนครูอาจารย์จากทุกภาคมาร่วมสัมมนาด้านเทคนิคเพื่อกำหนดทิศทางของระบบมาตรวิทยาด้านมิติของชาติในอนาคตที่กรุงเทพฯ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: