5 หน่วยงาน ร่วมจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

ภาพจาก http://www.moe.go.th/websm/2010/nc/nc30.html

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในการแถลงข่าว 5 หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติ สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัดละเอียดชั้นนำของโลก “Mitutoyo” และ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติ สำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ กล่าวในการแถลงข่าวฯ ว่า มาตรวิทยาเป็นวิทยาการเกี่ยวกับการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ โดยผลการวัด การวิเคราะห์ และการทดสอบที่กระทำขึ้นในกระบวนการผลิตจะต้องสามารถสอบกลับไปสู่มาตรฐานอ้างอิงในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และมาตรฐานการวัดของชาติ  กระบวนการเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในโลกสากล และในปัจจุบันสถาบันการศึกษาทุกระดับต่างเล็งเห็นความสำคัญของระบบมาตรวิทยา และจัดให้มีการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากรด้านมาตรวิทยาที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม      

ความร่วมมือของ 5 หน่วยงานในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการวางรากฐานที่ดีด้านการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างบุคลากรเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนางานด้านมาตรวิทยาของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นรากฐานในการรับรองระบบคุณภาพ อาทิ ISO9000 ISO/IEC17025 เป็นต้น

นายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการบริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ได้รับการตอบรับจากนักเรียนและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาไม่เกินชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศจำนวนมาก โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นการแข่งขันในระดับภาค จำนวน 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลางและภาคตะวันตก จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) ภาคเหนือ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 (ลำปาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 (ขอนแก่น)  ภาคตะวันออก จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 (ชลบุรี) และภาคใต้ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 (สงขลา) สำหรับการจัดการแข่งขันในรอบตัดสินระดับประเทศ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2553 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ และในวันเดียวกันนี้ ได้มีการจัดให้มีการประชุมผู้ควบคุมทีมที่เข้าแข่งขัน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การกฎกติกาการแข่งขัน, เกณฑ์พิจารนาตัดสิน, เครื่องมือและอุปกรณ์, ของรางวัล ตลอดจนสาระสำคัญอื่นๆในการแข่งขันด้วย

   

ภาพถ่ายวันงาน (1) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมบางส่วน, (2) สุมิพล ทีม, (3) คณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

   

ภาพถ่ายวันเตรียมงาน : พี่ๆ น้องๆ ในทีม

 

บัตรคณะกรรมการฯ..!!..

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: