คนไทยรักกัน คิดต่างได้ แต่ไม่ใช้ความรุนแรง

 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเตือนอยู่ตลอดเวลาว่า อย่าพังบ้าน ซึ่งเวลานี้กำลังจะพังบ้านกันอยู่แล้ว ใครจะชนะช่างหัว แต่บ้านพังแล้ว ถนอมๆ กันหน่อยเถอะ เพราะเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้ เอาธรรมะเข้าจับ อย่าใช้แต่อารมณ์”

“ตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว แต่มีพ่อแม่คนไหนเห็นลูกตีกันแล้วมีความสุข ลูกไม่ดียังทนไหว ลูกทรพีพ่อแม่ยังทนได้ แต่ลูกตีกัน ผมว่าพ่อแม่คนไหนก็ทุกข์ทั้งนั้น ทุกข์ที่สุดของพ่อแม่คือ เห็นพี่น้องตีกัน ทนไม่ได้หรอก ถ้าถามจิตใจของพระองค์ท่านในตอนนี้ ผมว่าพระองค์ทุกข์ที่สุด เพราะฉนั้นอย่างโกรธกันเลย โกรธเมื่อไร ประเทศพังเมื่อนั้น”

จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดโครงการศิลปะพัฒนาชีวิต ด้วยอานาปานสติภาวนา” ที่เสถียรธรรมสถาน บรรยายโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา วันที่ 11 เมษายน 2553

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: