พิธีลงนามพัฒนาทักษะด้านมาตรวิทยาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5 ฝ่าย ในโครงการการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือวัด “Mitutoyo” และ บริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติ สำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2553 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    

มาตรวิทยาเป็นวิทยาการเกี่ยวกับการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ โดยผลการวัด การวิเคราะห์ และการทดสอบที่กระทำขึ้นในกระบวนการผลิตจะต้องสามารถสอบกลับไปสู่มาตรฐานอ้างอิงในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และมาตรฐานการวัดของชาติ กระบวนการเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับในปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบมาตรวิทยา และจัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรด้านมาตรวิทยาที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม    

โครงการดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการวางรากฐานที่ดีด้านการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนางานด้านมาตรวิทยาของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ได้อย่างยั่งยืน

การจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาไม่เกินชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นการแข่งขันระดับภาค จำนวน 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ ภาคเหนือ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น ภาคตะวันออก จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี และภาคใต้ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา สำหรับการแข่งขันในรอบตัดสินระดับประเทศ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ทั้งนี้ จะเปิดตัวโครงการ “การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ” สำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศประมาณเดือนมีนาคม 2553

หน้านี้ขออนุญาตนำกิจกรรมสำคัญของบริษัทฯ มาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์..ครับ…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: