เที่ยวบินสิริมงคล..เดินทางพร้อมคณะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย…

 DSC06598  DSC06601  DSC06600

เช้าตรู่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ผมมีภาระกิจสำคัญต้องเดินทางไปทำงานที่จังหวัดตากแบบ เช้า-ไป และ เย็น-กลับ ซึ่งผมเลือกที่จะเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG160 แต่เช้ามืด เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก แล้วเดินทางต่อไปจังหวัดตากด้วยวิธีเช่ารถที่สนามบินฯ ตามแผนที่วางไว้

จะด้วยความบังเอิญ หรือเพราะผลแห่งบุญที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆ ที่ในเที่ยวบินนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาพร้อมกับคณะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย เพื่อนำมาประดิษฐานยัง เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชย์ธรรมนฤมิต ของพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว

หลังลงจากเครื่องก่อนถึงประตูทางออก ผมได้ขออนุญาตบันทึกภาพพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเก็บไว้เป็นพุทธบูชา และได้มีโอกาสร่วมขบวนอันเชิญมาสู่ด้านหน้าของประตูทางออกสนามบินฯ ซึ่งมีคณะญาติธรรมและพุทธศาสนิกชนจำนวนหลายร้อยคนได้มาตั้งแถวถวายสักการะ ซึ่งเป็นภาพที่ผมรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก

หลังกลับมาถึงบ้านตอนกลางดึก ผมได้เข้าไปสืบค้นข้อมูลทางหน้าเวปไซค์ของ  พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว จึงขออนุญาตคัดลอกบางส่วนมาประกอบการเก็บบันทึกไว้ ดังนี้ครับ

ด้วย พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย  พระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทฺโธ และคณะ มีกำหนดจะเดินทางไปร่วมทอดผ้ากฐินพระราชทานยังประเทศอินเดีย และในโอกาสนี้ จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับมอบจาก พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานยัง เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชย์ธรรมนฤมิต เพื่อความเป็นสิริมงคลอันยิ่ง โดยมีกำหนด ถึงพุทธธรรมสถานฯ ในวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น. และจะประกอบพิธีฉลองสมโภชน์ในวันและเวลาดังกล่าว

ประวัติความเป็นมาของพุทธธรรมผาซ่อนแก้ว

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว (อยู่ในระหว่างจัดตั้งเป็น วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตามใบอนุมัติเลขที่ 49/2550)  ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างในราวปลายปี 2547 โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวาย เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

วัตถุประสงค์การสร้าง

เพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ เรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ซึ่งศาสนาพุทธล้วนเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตัวเอง

หลักคำสอนของการปฏิบัติธรรม

สติปัฏฐาน 4 เป็นหัวใจและวัตถุประสงค์หลัก ของการสอนปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว โดยเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก เพื่อรู้จักฐานที่ตั้งของสติ ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และ นามธรรม ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้น คำสอนหลักของการปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานฯ เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: