หยุดทำร้ายประเทศไทย ทุกฝ่ายหยุดการใช้ความรุนแรง

logo-stop-s

ปฎิญญาประชาชน

“ไม่ทำร้ายประเทศไทย  ไม่ใช้ความรุนแรง” 

………………………………………… 

          เราประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชาติมีความเห็นพ้องต้องกันว่า  ความขัดแย้งแบ่งฝ่าย  แบ่งสีที่เกิดขึ้นอันนำไปสู่ความรุนแรงที่ผ่านมา  ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ภาพลักษณ์ของชาติในทางระหว่างประเทศ  ทั้งยังเป็นเหตุสำคัญที่ซ้ำเติมเศรษฐกิจซึ่งมีปัญหาจากเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วให้ทรุดหนักลงไปอีก นอกจากนั้นนความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองนี้ก็ยังสร้างรอยร้าวทางสังคมลึกลงไปยังภูมิภาคต่างๆ จนถึงในครอบครัว

            เราเห็นว่าหากปล่อยให้การณ์ยังคงเป็นเช่นนี้  สังคมไทยก็จะแตกเป็นเสี่ยง   ทั้งยังอาจเกิดสงครามกลางเมืองที่คนไทยลงมือเข่นฆ่าคนไทยด้วยกันเอง  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักรและชาติไทยก็จะสูญสลาย นำความพ่ายแพ้ สูญเสียยับเยินมาสู่คนไทยทุกคนทั้งชาติ

            เราทั้งหลายจึงไม่อาจนิ่งดูดาย ปล่อยให้สยามรัฐนาวาที่รุ่งเรืองมาได้นับพันปี  ต้องมาล่มสลายลงในชั่วอายุของเรา

            เราทั้งหลายจึงร่วมกันประกาศปฏิญญาประชาชน ไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้ความรุนแรง ดังต่อไปนี้

            ข้อ  ๑  เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย  หยุดใช้ความรุนแรงทั้งทางกาย  ทางวาจา  ความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย  แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง

            ข้อ  ๒   เราขอยืนยันว่า การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่กระทำได้  เราขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายเคารพเสรีภาพของผู้อื่นและกฎหมาย  ไม่อ้างเสรีภาพ  ในระบอบประชาธิปไตยของตน  มาละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นและไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมือง

            ข้อ ๓ เราขอเรียกร้องให้คู่กรณีที่ขัดแย้งกันหาทางออกให้ความขัดแย้งนี้  โดยสันติวิธี เราขอให้ผู้นำทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน  พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  และบุคคลทั้งหลายที่กำลังทำตนเป็น        ผู้ปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกัน  เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนและกลุ่ม  หยุดการกระทำนอกวิถีประชาธิปไตยที่จะนำชาติไทยไปสู่หายนะ 

            ข้อ  ๔  เราขอเรียกร้องให้ยุติการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์  และยุติการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้ออ้างเพื่อประโยชน์ทางการเมืองส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม  เพราะพระมหากษัตริย์ ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองทั้งปวง

            ข้อ  ๕  เราขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ไม่นิ่งดูดาย  ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน  และการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ  มีมาตรฐานเดียวในการใช้กฎหมายกับทุกฝ่าย  ทุกผู้  ให้สมกับที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้เงินเดือนเลี้ยงชีพจากภาษีอากรของประชาชนทุกคนในประเทศนี้

            ข้อ  ๖  เราขอวิงวอนให้สื่อมวลชนรักษาจรรยาบรรณ  โดยไม่ใช้สื่อซึ่งเป็นพาหะนำข่าวสารที่ถูกต้องไปยังประชาชน  ไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของตนเองหรือของกลุ่ม  และละเว้นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนด้วยกันเอง

            ข้อ  ๗  เราขอเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่นให้เกิดการปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความเกลียดชัง  แบ่งฝ่าย  ยุติการให้การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่นแก่ผู้ปลุกปั่นประชาชนให้เกิดการแบ่งขั้ว

            ข้อ  ๘  เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  โปร่งใสในวิถีทางรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  ไม่เลือกปฏิบัติ  มีมาตรฐานเดียวในการรักษา   ความศักดิ์สิทธิ์ของนิติธรรม  และต้องเปิดโอกาสให้สังคมสามารถตรวจสอบการ   กระทำทุกอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตั้งข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่

            ข้อ  ๙  เราขอให้ประชาชนทุกคน  ทุกผู้ซึ่งมีความรักชาติที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้  เผยแพร่ปฏิญญาฉบับนี้ไปยังเครือข่ายและผู้ที่รู้จักมักคุ้นและร่วมกันลงชื่อในปฏิญญาประชาชนฉบับนี้ในบัญชีแนบท้าย  เพื่อนำปฏิญญาประชาชน  และรายชื่อผู้สนับสนุนส่งไปยังบุคคลทุกฝ่ายที่กำลังขัดแย้งกัน

            เราเชื่อว่าเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมที่ไม่นิ่งดูดายเท่านั้นที่จะระงับยับยั้งเภทภัย  และหายนะของบ้านเมืองที่กำลังคืบคลานเข้ามาได้  ในทางตรงข้าม  ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมยังเพิกเฉย  เมื่อหายนะและความรุนแรงที่นำมาซึ่งการหลั่งเลือดและน้ำตาเกิดขึ้น  ผู้ที่รับผลร้ายก็คือประชาชนทั้งประเทศ  ไม่เว้นแม้แต่ผู้เดียว!

เครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย  หยุดใช้ความรุนแรง 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: