“ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์” ที่ผมรักและเทิดทูนมากกว่า “ประชาธิปไตย”

thailand e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b981e0b881e0b989e0b8a7 e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b8872

ท่ามกลางกระแสความคิดเห็นที่แตกต่าง และการแสดงออกถึงความต้องการเอาชนะคัดคานกันของคนในชาติ ผมเองกลับรู้สึกแปลกใจ ที่ถึงวันนี้แล้ว ผู้คนมากมายกลับให้ความสำคัญกับคำว่า “ประชาธิปไตย” มากกว่า คำว่า “ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์”

เราต่างทราบกันดี่ว่า “ประเทศไทย” ปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีประมุขแห่งรัฐพระองค์ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐที่ยาวนานที่สุดในโลก

แต่น้อยคนนักที่จะทราบความหมายที่แท้จริงของ “ประชาธิปไตย” ในหนังสือ “ประชาธิปไตยเบื้องต้น” สำหรับสามัญชน โดย ท่านปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เขียน ได้มีข้อความปรากฎไว้ ดังนี้ “ประชาธิปไตย” ประกอบด้วยคำว่า “ประชา” หมายถึงหมู่คน คือปวงชน กับคำว่า “อธิปไตย” หมายถึงความเป็นใหญ่

คำว่า “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน”

ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “ประชาธิปไตย” ไว้ในหนังสือพจนานุกรมของทางราชการว่า “แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่”

ทั้งนี้พึงเข้าใจว่า การที่ปวงชนจะมีความเป็นใหญ่ในการแสดงมิติได้ก็จำเป็นที่ชนทุกคนรวมกันเป็นปวงชน ต้องมี “สิทธิและหน้าที่ของมนุษยชน” อันเป็นสิทธิและหน้าที่ตามธรรมชาติของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ คือ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคซึ่งมนุษย์จะต้องใช้พร้อมกันกับหน้าที่ มิให้เกิดความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์อื่นและหมู่คนอื่นหรือปวงชนเป็นส่วนรวม ถ้าชนส่วนมากซึ่งเป็น “สามัญชน” ถูกตัดสิทธิมนุษย์ชนโดยให้มีหน้าที่แต่อย่างเดียว สามัญชนก็มีลักษณะเป็นทาส หรือข้าไพร่ของชนส่วนน้อยซึ่งมีสิทธิใหญ่ยิ่งหนือ “อภิสิทธิชน” แบบการปกครองจึงไม่ใช่ประชาธิปไตย ถ้าสามัญชนมีสิทธิมนุษยชนอย่างเดียว โดยไม่มีหน้าที่มนุษย์ชนแบบการปกครองก็เกินขอบเขตของประชาธิปไตย

ผมอดคิดไม่ได้ว่า แท้ที่จริงแล้วคนไทยในยุคสมัยนี้กำลังต้องการ “ประชาธิปไตย” กันจริงๆ หรือเปล่า..??.. อะไรคือ “ประชาธิปไตย” ที่ทุกคนอยากได้..??.. และที่สำคัญ “ประชาธิปไตย” มีอยู่จริงหรือเปล่า..??.. ในโลกเบี้ยวๆ ใบนี้…

โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผม “ประชาธิปไตย” ในบ้านเมืองของเราแฝงไว้ด้วยความเป็น “เผด็จการ” เสียด้วยซ้ำ ผู้มีอำนาจหลายฝ่ายใช้ “ประชาธิปไตย” เป็นตัวประกัน เป็นข้อต่อลอง และเป็นอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่าง สุดท้ายอำนาจก็ไม่ีได้อยู่กับประชาชนจริงๆ เสียที อ้างอิงกันอย่างนี้มานานแล้ว ต่อสู้หมุนเวียนกันไปอย่างไม่มีวันจบวันสิ้น

ผมรู้สึกหดหู่ทุกครั้ง ที่ย้่อนกลับไปนึกถึงภาพบรรพชนในอดีต ที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองเอาไว้ แต่ถึงวันนี้แล้วกลับกลายเป็นว่า หลายคนต้องเอาชีวิตมาแลกเพื่อปกป้อง “ประชาธิปไตย” แม้จะต้องสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นวัฒนธรรมประเพณี ก็ยอม

แต่ก็เอาเถอะ เพราะไม่ว่าใครจะคิดจะแสดงออกกันอย่างไรก็แล้วแต่ สำหรับตัวผมแล้ว “ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์” คือสิ่งที่ผมรัก เทิดทูน หวงแหน และต้องปกป้องมากกว่า คำว่า “ประชาธิปไตย”

ผมคิดของผมอย่างนี้… 

Advertisements

11 ความเห็น »

 1. CJL999 said

  ขอบคุณครับ สำหรับบทความดีๆ

 2. เสนา said

  พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของไทย

 3. นศท.ปี 3 รร.สาธิต ม.ช. said

  ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

 4. ข้าราชการ รร.สธ.ทบ. said

  “… นี่บุญเรานะ ที่เรามีพระเจ้าอยู่หัวที่มีธรรมะ
  เราก็ต้องมีธรรมะบ้าง เราจะได้ดูดีเหมือนท่าน เอาอย่างท่าน ไม่อย่างนั้นพูดแต่ปากปาว ๆ
  รักในหลวง ๆ ถามว่าทำอะไรแบบในหลวงบ้างหรือเปล่า? ..
  มีทานไหม มีอภัยทานไหม เบียดเบียนไหม หยาบคายไหม ซื่อตรงไหม
  ไม่มีอะไรเอาอย่างท่าน แต่อยากใหญ่อยากโต หาคุณงามความดีไม่ได้…”

  ” .. ฉะนั้น ถ้ามีธรรมะชีวิตเราจะมีความสุข
  ตัวเองมีความสุขแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นด้วย
  อย่างเวลาเราคิดถึงแบบอย่างของผู้ปกครองที่ดี
  เราก็นึกถึงในหลวงของเรา นี่ท่านมีคุณสมบัติครบเลย
  เป็นโมเดลที่ดี เป็นบุญนักหนาแล้ว นานๆ จะเกิดพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้สักทีหนึ่ง
  พระเจ้าแผ่นดินที่มีบารมีขนาดนี้ คุณธรรมขนาดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาหรอก
  ต้องระดับพระโพธิสัตว์ถึงจะทำได้.. ” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 5. ข้าราชการ รร.สธ.ทบ. said

  บทความเทิดทูนพระมหากษัตริย์
  1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  4. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  5. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  6. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  7. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  9. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  10. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 6. ศฝ.นศท.มทบ.22 said

  เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 7. ศฝ.นศท.มทบ.22 said

  จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อม

 8. ศฝ.นศท.มทบ.22 said

  อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล

 9. ข้าราชการ พัน.นนส.ฯ said

  ขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ขอพระองค์ทรงอยู่ปกครองเมืองไทยไปอีกตราบนานเท่านาน

 10. ศฝด.411 said

  1.พระเมตตายิ่งใหญ่เหนือคำสื่อภาษา พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วฟ้าจบดิน สถาบันพระมหากษัตริย์จงเสถียรยิ่ง เหนือแผ่นดินไทย
  2.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติ จะพินาศสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
  3.สามัคคีกันไว้เถิดเราเกิดเป็นคนไทยด้วยกัน เพื่อชาติ เพื่อสถาบันฯ ของเรา
  4.ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
  5.ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
  6.คนดีจะกลายเป็นคน **เพียงแค่ต้องการชัยชนะและไม่ให้ความเคารพต่อสถาบันหลักของชาติ
  7.แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
  8.เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป
  9.เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
  10.เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป
  11.การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
  12.รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  13.ความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก็จะเป็นแสงสว่าง ,เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทย
  ได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร
  14.จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
  15.พ่อหลวงทรงปวดหัวเพราะเรามัวแต่แตกแยก
  16.รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
  17.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมู่เหล่าจงเฝ้าจำพ่อคือพลังของแผ่นดิน
  18.ร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อ
  19.ร่วมกันเป็นดินเดียวเพื่อพ่ออุ่นใจ
  20.ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ข้าจักขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  21.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
  22. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  23. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  24. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  25. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
  ของพสกนิกรชาวไทย
  26. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  27. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจ
  ของคนทั้งชาติ
  28. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
  29. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  30. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
  31 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  32. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
  33. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
  34. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
  35. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
  36.คนดีมีแต่ส่งเสริมสถาบัน แต่คนเลวจ่องทำลายสถาบัน
  37.พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดังนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
  38.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  39.ถ้าคุณทำลายสถาบัน เปรียบเหมือนคุณทำลายชาติ
  40.พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี
  41.ปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง
  ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน
  42.หยุดดูหมิ่นสถาบัน ถ้าเรายังเป็นลูกของพ่อหลวง
  43.สถาบันพระ มหากษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึง …
  44.การหมิ่นเหม่ สถาบันหลักของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันปราบปราม
  45.การหมิ่นเหม่สถาบันพระมหากษัตริย์ ก็เหมือนคนอกตัญญู
  46. คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง
  47.คนไทยทุกคนยอมสละทุกสิ่งได้เพื่อในหลวงของเรา
  48.รักพ่อหลวงอย่าเอามาล้อเล่นดูหมิ่นเบื้องบน
  49.สิ่งต่างๆที่พ่อทำลูกจะสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ
  50.มีชาติไทยอยู่ได้เพราะผู้นำ ผู้นำที่พาชาติบ้านเมืองออกวิกฤตทุกครั้งคือ พระมหากษัตริย์
  51.ในหลวงทรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกกลุ่ม พระองค์จึงเป็นที่รักและเคารพของคนไทยหลากหลายอาชีพ
  52.พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
  53.การหมิ่นเหม่ สถาบันหลักของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันปราบปราม
  54.เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  55.คุณพ่อผู้ก่อเกิด…ให้กำเนิดเกิดทุกสิ่ง
  ด้วยรักจากใจจริง….รวมหลายสิ่งยิ่งผูกพัน
  จากลูกพ่อปลูกรัก… เกิดตระหนักทุกสิ่งสรร
  อุ่นไอสายสัมพันธ์….ลูกยึดมั่นขอวันทา
  56.พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
  57.ร่วมกันต่อต้านกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
  58. รักชาติ รักในหลวง ช่วยกันต่อต้านคนพวกคิดไม่ดีต่อแผ่นดินเกิด
  59.ร่วมกันต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
  60.มีชาติไทยอยู่ได้เพราะผู้นำ ผู้นำที่พาชาติบ้านเมืองออกวิกฤตทุกครั้งคือ พระมหากษัตริย์
  61.ขอให้แผ่นดินไทยไร้ซึ่งพวกหมิ่นสถาบัน ขยะของสังคมไทย
  62.ชนเผ่าทุกคนในไทย หากเเม้นคิดคตเเล้วไซร้ พึงควรเกิดใหม่
  63.ทำร้ายประเทศไทยยังพอทนไหว…….แต่พวกหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์……อย่าทนกับมันเลย
  64.ขอร่วมต่อต้านขบวนการหมิ่นสถาบันให้หมดไปจากประเทศไทย
  65.ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
  66.อยู่บ้านหลังเดียวกันต้องช่วยกันรักษาบ้านของเราไว้เพื่อลูกหลานในภายภาคหน้า ไม่ใช่จ้องที่จะทำลายเผาผลานบ้านของเรา
  67.เราคนไทย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
  68.หยุดทำลายสถาบัน,หยุดการทำลายชาติ
  69.ร่วมต่อต้านการหมิ่นสถาบัน
  70เราจะดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต.
  71.คนดีมีแต่ส่งเสริมสถาบัน แต่คนเลวจ่องทำลายสถาบัน
  72.พระเจ้าอยู่หัว คนไทยให้ความเครารพนับถืออย่างสูงสุด ห้ามดูหมิ่นเด็จขาด
  73.คนไทยเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ
  74.พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
  75.คนดีย่อมส่งเสริมสถาบัน คนเลวจ่องทำลายสถาบัน เราคนไทยไม่ว่าจะสีไหนเราก็คือคนไทย
  76.คนดีมีแต่ส่งเสริมสถาบัน แต่คนเลวจ่องทำลายสถาบัน
  77.พระเจ้าอยู่หัว คนไทยให้ความเครารพนับถืออย่างสูงสุด ห้ามดูหมิ่นเด็จขาด
  78.คนไทยเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจคนไทยทั้งชาติ
  79.พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
  80.คนดีย่อมส่งเสริมสถาบัน คนเลวจ่องทำลายสถาบัน เราคนไทยไม่ว่าจะสีไหนเราก็คือคนไทย
  81. องค์ภูมิพล เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ จะให้ใครมาดูหมิ่นเหยียดหยามมิได้
  82. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  83. เราคนไทย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
  84. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับประเทศมาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่มีใครหรือผู้ใดที่ จะมาทำลายได้
  85. ให้คนไทยร่วมกันต่อต้านกลุ่มกระบวนการที่ทำลายสถาบันเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมไทย และ ขอให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป
  86. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
  87. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
  88. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
  89. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
  90. แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
  91. การที่คนเราจะจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิของกันและกัน ช่วยกันเทิดทูนสถาบันที่เป็นสถาบันหลักของประเทศชาติ ต่อต้านคนที่จ้องจะทำร้ายประเทศไทย ทำลายสถาบัน
  92. จะเผาบ้านใคร จะเผาอะไร ก็ทำให้ทำไปครับ แต่เอาสิ่งที่คนไทยหวงแหนเข้าไปยุ่งเลย หรือว่าพวกเขาไม่ใช่คนไทย
  93. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
  94. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
  95. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
  96. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร
  97. ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
  98. อยากให้คนไทยทุกคนร่วมกันต่อต้านกลุ่มคนที่คิดจะทำลายประเทศ
  99. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
  100. คนดีย่อมส่งเสริมสถาบัน คนเลวจ่องทำลายสถาบัน เราคนไทยไม่ว่าจะสีไหนเราก็คือคนไทยด้วยมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน อยู่บ้านหลังเดียวกันเราต้องช่วยกันรักษาบ้านของเราไว้เพื่อลูกหลานของเราในภายภาคหน้า ไม่ใช่จ้องที่จะทำลายเผาผลานบ้านของเรา

 11. ป.๑ รอ. said

  พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทย

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: