“ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์” ที่ผมรักและเทิดทูนมากกว่า “ประชาธิปไตย”

thailand e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b981e0b881e0b989e0b8a7 e0b983e0b899e0b8abe0b8a5e0b8a7e0b8872

ท่ามกลางกระแสความคิดเห็นที่แตกต่าง และการแสดงออกถึงความต้องการเอาชนะคัดคานกันของคนในชาติ ผมเองกลับรู้สึกแปลกใจ ที่ถึงวันนี้แล้ว ผู้คนมากมายกลับให้ความสำคัญกับคำว่า “ประชาธิปไตย” มากกว่า คำว่า “ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์”

เราต่างทราบกันดี่ว่า “ประเทศไทย” ปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีประมุขแห่งรัฐพระองค์ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐที่ยาวนานที่สุดในโลก

แต่น้อยคนนักที่จะทราบความหมายที่แท้จริงของ “ประชาธิปไตย” ในหนังสือ “ประชาธิปไตยเบื้องต้น” สำหรับสามัญชน โดย ท่านปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เขียน ได้มีข้อความปรากฎไว้ ดังนี้ “ประชาธิปไตย” ประกอบด้วยคำว่า “ประชา” หมายถึงหมู่คน คือปวงชน กับคำว่า “อธิปไตย” หมายถึงความเป็นใหญ่

คำว่า “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน”

ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “ประชาธิปไตย” ไว้ในหนังสือพจนานุกรมของทางราชการว่า “แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่”

ทั้งนี้พึงเข้าใจว่า การที่ปวงชนจะมีความเป็นใหญ่ในการแสดงมิติได้ก็จำเป็นที่ชนทุกคนรวมกันเป็นปวงชน ต้องมี “สิทธิและหน้าที่ของมนุษยชน” อันเป็นสิทธิและหน้าที่ตามธรรมชาติของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ คือ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคซึ่งมนุษย์จะต้องใช้พร้อมกันกับหน้าที่ มิให้เกิดความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์อื่นและหมู่คนอื่นหรือปวงชนเป็นส่วนรวม ถ้าชนส่วนมากซึ่งเป็น “สามัญชน” ถูกตัดสิทธิมนุษย์ชนโดยให้มีหน้าที่แต่อย่างเดียว สามัญชนก็มีลักษณะเป็นทาส หรือข้าไพร่ของชนส่วนน้อยซึ่งมีสิทธิใหญ่ยิ่งหนือ “อภิสิทธิชน” แบบการปกครองจึงไม่ใช่ประชาธิปไตย ถ้าสามัญชนมีสิทธิมนุษยชนอย่างเดียว โดยไม่มีหน้าที่มนุษย์ชนแบบการปกครองก็เกินขอบเขตของประชาธิปไตย

ผมอดคิดไม่ได้ว่า แท้ที่จริงแล้วคนไทยในยุคสมัยนี้กำลังต้องการ “ประชาธิปไตย” กันจริงๆ หรือเปล่า..??.. อะไรคือ “ประชาธิปไตย” ที่ทุกคนอยากได้..??.. และที่สำคัญ “ประชาธิปไตย” มีอยู่จริงหรือเปล่า..??.. ในโลกเบี้ยวๆ ใบนี้…

โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผม “ประชาธิปไตย” ในบ้านเมืองของเราแฝงไว้ด้วยความเป็น “เผด็จการ” เสียด้วยซ้ำ ผู้มีอำนาจหลายฝ่ายใช้ “ประชาธิปไตย” เป็นตัวประกัน เป็นข้อต่อลอง และเป็นอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่าง สุดท้ายอำนาจก็ไม่ีได้อยู่กับประชาชนจริงๆ เสียที อ้างอิงกันอย่างนี้มานานแล้ว ต่อสู้หมุนเวียนกันไปอย่างไม่มีวันจบวันสิ้น

ผมรู้สึกหดหู่ทุกครั้ง ที่ย้่อนกลับไปนึกถึงภาพบรรพชนในอดีต ที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองเอาไว้ แต่ถึงวันนี้แล้วกลับกลายเป็นว่า หลายคนต้องเอาชีวิตมาแลกเพื่อปกป้อง “ประชาธิปไตย” แม้จะต้องสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นวัฒนธรรมประเพณี ก็ยอม

แต่ก็เอาเถอะ เพราะไม่ว่าใครจะคิดจะแสดงออกกันอย่างไรก็แล้วแต่ สำหรับตัวผมแล้ว “ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์” คือสิ่งที่ผมรัก เทิดทูน หวงแหน และต้องปกป้องมากกว่า คำว่า “ประชาธิปไตย”

ผมคิดของผมอย่างนี้… 

9 ความเห็น »

 1. CJL999 said

  ขอบคุณครับ สำหรับบทความดีๆ

 2. เสนา said

  พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของไทย

 3. นศท.ปี 3 รร.สาธิต ม.ช. said

  ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

 4. ข้าราชการ รร.สธ.ทบ. said

  “… นี่บุญเรานะ ที่เรามีพระเจ้าอยู่หัวที่มีธรรมะ
  เราก็ต้องมีธรรมะบ้าง เราจะได้ดูดีเหมือนท่าน เอาอย่างท่าน ไม่อย่างนั้นพูดแต่ปากปาว ๆ
  รักในหลวง ๆ ถามว่าทำอะไรแบบในหลวงบ้างหรือเปล่า? ..
  มีทานไหม มีอภัยทานไหม เบียดเบียนไหม หยาบคายไหม ซื่อตรงไหม
  ไม่มีอะไรเอาอย่างท่าน แต่อยากใหญ่อยากโต หาคุณงามความดีไม่ได้…”

  ” .. ฉะนั้น ถ้ามีธรรมะชีวิตเราจะมีความสุข
  ตัวเองมีความสุขแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นด้วย
  อย่างเวลาเราคิดถึงแบบอย่างของผู้ปกครองที่ดี
  เราก็นึกถึงในหลวงของเรา นี่ท่านมีคุณสมบัติครบเลย
  เป็นโมเดลที่ดี เป็นบุญนักหนาแล้ว นานๆ จะเกิดพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้สักทีหนึ่ง
  พระเจ้าแผ่นดินที่มีบารมีขนาดนี้ คุณธรรมขนาดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาหรอก
  ต้องระดับพระโพธิสัตว์ถึงจะทำได้.. ” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 5. ข้าราชการ รร.สธ.ทบ. said

  บทความเทิดทูนพระมหากษัตริย์
  1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  4. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  5. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  6. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  7. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  9. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  10. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 6. ศฝ.นศท.มทบ.22 said

  เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 7. ศฝ.นศท.มทบ.22 said

  จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อม

 8. ศฝ.นศท.มทบ.22 said

  อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล

 9. ข้าราชการ พัน.นนส.ฯ said

  ขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ขอพระองค์ทรงอยู่ปกครองเมืองไทยไปอีกตราบนานเท่านาน

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: